Van User Innovations naar Nieuwe Bedrijvigheid
Er gaat veel ambitie, energie en geld verloren aan mislukte innovatieprojecten. Dit was de aanleiding om de Open Design Aanpak te ontwikkelen. De Open Design Aanpak helpt professionals die in hun beroepspraktijk op problemen en/of irritaties zijn gestuit. Deze professionals, ‘user innovators’, hebben een oplossing bedacht, maar zijn vervolgens niet in staat om deze oplossingen verder te ontwikkelen en succesvol op de markt te brengen.

Dat doet de Open Design Aanpak!
De ‘user innovations’ worden geselecteerd op basis van de originaliteit, de techniek en de marktkansen. We doorlopen alle stappen van het ontwikkelproces met het doel om tot een werkend prototype, een sterke waardepropositie, business case en eerste serie te komen.

Voor de financiering van de ontwikkelactiviteiten (onderzoek, bescherming, prototyping, testing, etc.)  zoeken we gericht naar de financieringsbronnen die het beste passen bij het concept en de fase waarin het concept verkeert. Het kan gaan om crowdfunding, subsidiemogelijkheden, proof-of-concept fondsen, investeerders (leden van de Open Design Business Club of anderen) en/of om launching customers.

Vervolgens zoeken we samen met de betrokken partijen naar een ondernemer of business developer om het concept verder uit te rollen op de markt.

De Open Design Aanpak is in september 2011 gelanceerd. Er zijn inmiddels zeven bedrijven vanuit innovaties opgericht en vijf producten op de markt verkrijgbaar.

Comments are closed.