‘Green-makeover!’ De groene innovatiemotor

De ‘Green-makeover’ heeft als doel om de energiebalans van woningen te verbeteren door gebruik te maken van een mix van innovatieve oplossingen en van quick wins (beproefde toepassingen met een snelle terugverdientijd, zoals LED-verlichting, het wegnemen van warmtelekkages en isolatie). Met de inzet van werkzoekenden en stagiaires wordt tevens gepoogd de werkgelegenheid in de bouw te verbeteren.

Via Green-makeovers worden woningen door speciale Green-makeover-teams aangepakt. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat innovatieve oplossingen een kans krijgen.

Deze innovatieve oplossingen kunnen op verschillende gebieden liggen:

  • gedrag: hoe kun je met gedrag tot energiebesparing komen?
  • producten: zonnepanelen, isolatie, warmtepompen, etc.
  • techniek: passieve zonne-energie, aardwarmte
  • materialen: isolatie, gevelpanelen, nieuwe materialen waaronder biomaterialen

Daarmee kunnen tevens belangrijke kostenvoordelen worden gerealiseerd.

Het Green-makeover project heeft ambitieuze doelstellingen:

Reductie CO2-uitstoot en realisatie kostenbesparingen
Het toepassen van innovaties en quick-wins zullen bijdragen aan een aanzienlijke CO2-reductie. Toepassing zal leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen op de energierekening van bewoners.

Toepassen van innovaties en creëren nieuwe bedrijvigheid
Gedurende de projectperiode worden minimaal 5 woningen in Zoetermeer op een innovatieve wijze aangepakt. Daarna vindt verdere opschaling naar de totale woningvoorraad plaats.

Door toepassing van innovaties wordt de bouwsector een economische impuls gegeven,  waarvan de effecten vooral regionaal zullen neerslaan. De toegepaste innovaties leiden ook tot nieuwe bedrijvigheid met daaraan gekoppeld nieuwe werkgelegenheid. Doel is om 50 innovaties en 10 start-ups mee helpen te creëren.

Banen in de bouw
Het project biedt jongeren middels werk/leerstages nieuw perspectief op regulier werk.
Doel is om regulier werk te creëren voor minimaal 75 van de 100 jongeren binnen 2 jaar na aanvang van het project, te realiseren binnen de bij het project betrokken werkgevers of de nieuw op te zetten bedrijven.

Green-makeover Netwerk
Deelnemers aan het Green-makeover project worden lid van het Green-makeover Netwerk en betalen hiervoor de volgende bijdrage:

  • Ontwikkelaar/individu: € 250,– per jaar
  • < 10 werknemers:  € 500,– per jaar
  • 10- 50 werknemers: € 750,– per jaar
  • > 50 werknemers: € 1.000,– per jaar

In eerste instantie wordt hiervan 50% in rekening gebracht, na verkrijging van een opdracht het restant.

Partners:

Comments are closed.