Hoe werkt het

De Open Design Aanpak: uw concept succesvol naar de markt

Wat is het?

De Open Design Aanpak biedt ‘user innovators’ de mogelijkheid om een idee/concept/octrooi, dat zij wel kansrijk achten, maar zelf niet verder kunnen ontwikkelen, met de hulp van de Open Design Aanpak (ODA) naar de markt te brengen.

Waarom meedoen?

‘User innovators’ kunnen een concept in elke ontwikkelingsfase aanbieden; alle benodigde kennis en vaardigheden die nodig zijn om het concept verder te brengen zijn binnen het netwerk van ODA aanwezig.

‘User innovators’ krijgen de mogelijkheid om hun concepten te laten ontwikkelen en op de markt te brengen in een unieke formule waarin tijd wordt gespaard en netwerken worden opgebouwd in onderwijs, kennisinstellingen en adviesbureaus.

Hoe werkt het?

De Open Design Aanpak wordt als volgt ingevuld:

Intake concepten
Tijdens het intakegesprek wordt gezamenlijk bepaald of ODA met het concept aan de slag kan gaan.

Screening
In de screening van het concept wordt de nieuwheid en de technische haalbaarheid onderzocht en wordt een marktverkenning uitgevoerd.

Vaststelling kansrijke PMCs
Wanneer sprake is van een werkend prototype worden kansrijke PMCs vastgesteld. Vervolgens wordt per PMC antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • welke stakeholders zijn van belang
  • wie neemt het product uiteindelijk af
  • wie zijn mogelijke launching customer en/of distributeur
  • met welke waardepropositie kunnen deze het best worden benaderd
  • wat is de onderliggende businesscase?

De businesscase moet leiden tot het benaderen van een of meerdere launching customers.

Launching customer
In overleg met de ‘user innovator’ gaat ODA op zoek naar een launching customer. De launching customer garandeert de distributie naar de markt van de eerste serie producten. Indien deze launching customer niet gevonden wordt, stopt het project. In samenwerking met de launching customer wordt de businesscase verder op maat gemaakt en worden door ODA een ondernemer en financiering gezocht.

Businessplan en business development
Vervolgens wordt het businessplan opgesteld. Hieruit volgt ook de behoefte aan middelen, zoals inzet van menskracht, productiemiddelen en financiering. ODA zorgt voor de ondernemers en funding, maar zal zich zelf niet met de business development bezighouden. ODA houdt wel een stuk regie

ODA ondersteunt ook andere noodzakelijke activiteiten in de ontwikkelingsfase
Indien nodig kan ODA ook andere activiteiten begeleiden in de ontwikkelingsfase. Bijv. wanneer het concept verder dient te worden doorontwikkeld, marktonderzoek dient te worden uitgevoerd en/of bescherming van het IP dient plaats te vinden.

Wat kost het?

Voor het intakegesprek en het uitvoeren van de screening van het concept wordt een vergoeding van € 750,– (excl. BTW) gevraagd. Aan de hand van de resultaten van de screening worden de vervolgstappen gezamenlijk bepaald. Het formuleren van de PMCs kost €2.500,– (excl. BTW). Voor het vinden van een launching customer worden nadere afspraken gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat ODA deels wordt betaald voor de activiteiten en daarnaast ook een belang verwerft in het (nieuw op te richten) bedrijf of in eventuele licentie-inkomsten. Uiterlijk 5 jaar na de verwerving van dit aandeel, zal ODA haar aandeel te koop aanbieden tegen de dan geldende waarde.

De kosten out-of-pocket kosten en kosten van begeleiding door ODA van de overige ontwikkelingsactiviteiten worden apart begroot.

Informatie

Open Design Aanpak BV / Kees Cuperus / 06 53 42 86 03 of stuur een mail naar: kees.cuperus@opendesignaanpak.nl